ภาพกิจกรรม

ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื...

3/4/2020 2:52:57 PM
พล.อ.เฉลิม​ คูหาวิชานันท์​ ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนอวกาศประเทศไทย​ ๔.๐ และคณะ​ เข้าชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทาง​อวกาศ​กองทัพอากาศ​ โด...

RTAF SYMPOSIUM 2020

3/4/2020 2:55:27 PM
ผบ.ศปอว.ทอ. และข้าราชการ ศปอว.ทอ. เข้าร่วมงาน RTAF SYMPOSIUM 2020 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

ผบ.ฯ ข้าราชการ และ พนักงานราชก...

3/4/2020 3:04:48 PM
ผบ.ฯ ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ศปอว.ทอ. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คณะอาจารย์และนักศึกษา วทอ.ฯ เย...

3/5/2020 10:43:01 AM
คณะอาจารย์และนักศึกษา วทอ.ฯ เยี่ยมชมศูยน์ฯ

คณะผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ...

3/5/2020 10:45:26 AM
คณะผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้นำดอกป๊อบปี้มาเป็นสะพานบุญให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ได้มีโอกาสท...

การฝึกอบรมแอพพลิเคชั่นภูมิสารส...

3/5/2020 10:47:59 AM
การฝึกอบรมแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ ณ GISTDA ข้าราชการ ศปอว.ทอ. เข้ารับการฝึกอบรมแอพพลิเคชชั่นภูมิสารสนเทศ ณ GISTDA ศรีราชา

ข่าวเทคโนโลยีอวกาศ

บริษัท Northrop Grumman ประสบค...

3/5/2020 11:05:04 AM
รายละเอียด เขียนโดย น.ท.อิทธิ ยุทธยานนท์ หมวดหลัก: กองลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ หมวด: ข่าวเทคโนโลยีอวกาศ เผยแพร่เมื่อ: 04 มีนาคม 2563 บริษัท ...

บริษัท เอเรียนสเปซ (Arianespac...

3/5/2020 11:12:36 AM
ดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นบริษัทแรกของโลก ได้ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งที่ ๓ ของปี ค.ศ.๒๐๒๐ ซึ่งในครั้งนี้ บริษัท เอเรียนสเปซ ได...

NASA ให้บริษัท Axiom Space สร้...

3/5/2020 11:14:43 AM
National Aeronautics and Space Administration (NASA) ได้ตัดสินใจเลือกบริษัท Axiom Space ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบของสถานีอวกาศนานาชาติ (Int...

บริษัทเอเรียนสเปซ (Arianespace...

3/5/2020 11:16:53 AM
กระสวยอวกาศของบริษัทเอเรียนสเปซ 5 ลำถูกยิงขึ้นสู่ฟ้าจาก Guiana space Center เพื่อปล่อยดาวเทียม Eutelsat Konnect ขนาด 3400 กก.และ GSAT-30 ของอินเดีย E...

Quick Link Black 01

Quick Link Black 02

Quick Link Black 03

Quick Link Black 04

Quick Link Black 05

ดำเนินการจัดทำโดย 
ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
171 ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Administrator